Sunday, October 11, 2015

Suul Adab, Tanya; Ikut Nabi apa Ulama?

Suul adab orang yang mempertanyakan;
"Mau ikut kata Nabi apa kata imam Syafii, Malik, Abu Hanifah, dan Imam Ahmad?"

Tentu saja kami ikut sabda Nabi Muhammad saw dengan pemahaman imam-imam tersebut.
Bukan atas pemahaman di bawah standard kalian.

Imam-imam madzhab itu masa hidup nya lebih dekat zaman Rasulullah. Termasuk dalam tingkatan خير القرون .
Mereka belajarnya pada orang2 yang pernah belajar pada sahabat Nabi.
Mereka cerdas pun ikhlas.

Hafal Alquran
Hafalan hadisnya tak cuma Umdatul Ahkam.
Tapi ratusan ribu, hingga jutaan hadis telah dihafal luar kepala.

Tak seperti "islam-nya" Masa Kini, yang cuma ngandalin laptop dan Maktabah Syamilah.

Kalau keyword yang dimasukkan di Syamilah gak ada, langsung aja bilang:
"TAK ADA HADISNYA"
"TAK ADA DALILNYA"

11102015

No comments:

Shorih's books

M. Quraish Shihab menjawab... : 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui
5 of 5 stars true
Tanpa Bermaksud memudah-mudahkan-yang bisa berujung pada kecendrungan serba boleh jika di pahami dan di hayati dengan cara yang benar, sesungguhnya Islam memang satu upaya untuk mendapatkan pemahaman yang benar dalam mengamalkan Islam ad...
Rembulan Tenggelam Di Wajahmu
3 of 5 stars true
Saya membaca buku ini saat Tere Liye belum seterkenal sekarang. Karyanya juga belum sebanyak dan digandrungi sekarang. Saat itu, buku "Rembulan Tenggelam di Wajahmu" masih diterbitkan penerbit lain (bukan Republika) dengan cover warna hi...

goodreads.com